Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Χρώμα σώματος

Λευκό

Διαστάσεις

87.5 x 84.98 x 59.4mm

EAN

3800157644051

Τάση εισόδου

Τάση εξόδου

Υλικό

Θερμοπλαστικό

Τάση λειτουργίας

AC: 250V