Επιπρόσθετες Πληροφορίες

EAN

3800157654371

Κατανάλωση

40W

Περιοχή κάλυψης