Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον αριθμό παραγγελίας στο θέμα του μηνύματός για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας.

Παραγγελίες
orders@ledonline.gr

Πληροφορίες
info@ledonline.gr

Τεχνικά
support@ledonline.gr

Προσφορές
offers@ledonline.gr

Καταθέσεις
payments@ledonline.gr

Λογιστήριο
accounting@ledonline.gr

Ακυρώσεις
cancel@ledonline.gr

Παράπονα
complaints@ledonline.gr